Chương trình thiện nguyện “ Nơi ấm áp trái tim”

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ góp phần chia sẻ, giúp đỡ trẻ em vùng cao, người dân tộc thiểu số. Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Nơi ấm áp trái tim” tại xã Tân Thành.