Thành công mô hình hai giống lúa mới trên địa bàn Hàm Yên.

Sáng 24-5, tại xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hàm Yên phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) tổ chức đánh giá mô hình trình diễn cấy giống lúa thuần Thiên ưu 8 và giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308.

Tân Thành cải cách hành chính

Những năm qua, Tân Thành đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực. Qua đó, làm chuyển biến tích cực trong việc ...