Xã Tân Thành Ra mắt đội đánh Quay thôn 2 Thuốc Thượng.

Chiều ngày 22/9/2023, UBND xã Tân Thành đã tổ chức ra mắt Đội đánh Quay đồng bào dân tộc H’Mông thôn 2 Thuốc Thượng. Tới dự có lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã, các thành viên Đội đánh Quay và đông đảo nhân dân thôn 2 Thuốc Thượng..