Đại hội đại biểu Nông dân xã Tân Thành nhiệm kỳ 2023-2028

Trong 2 ngày 16.17/03/2023, Hội Nông dân xã Tân Thành đã tổ chức Đại hội đại biểu Nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Đồng chí Nông Quang Sự phát biểu và tặng hoa Đại hội

Các đại biểu về dự

Về Dự hội nghị có đồng chí Nông Quang Sự – Ủy viên Ban chấp hành Hội nông dân Tỉnh - Chủ tịch Hội nông dân huyện Hàm Yên, Thường trực Hội Nông dân huyện, cấp ủy chính quyền địa phương và 89 đại biểu chính thức đại diện cho 1.255 hội viên nông dân trên địa bàn xã.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân xã Tân Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ, hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, chương trình, mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức  lớp tập huấn KHKT cho 202 lớp với 10.100 lượt người tham dự tập trung vào chuyên đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được các chi hội và hội viên tích cực hưởng ứng. Hàng năm Hội Nông dân xã tổ chức cho các hội viên nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc thi như “ Nhà Nông đua tài”  cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” “ Tìm  hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội của Đảng và đại biểu Hội đồng nhân dân”… đã có 3.888 lượt hội viên tham gia; 100% chi hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước bằng nhiều hình thức. Phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh  thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia. Công tác phát triển hội viên được chú trọng, trong nhiệm tổng số hội viên Nông dân toàn xã là 1.254 hội viên.

Đoàn chủ tịch thư ký làm việc

Trong nhiệm kỳ Hội đã tuyên truyền hội viên, nhân dân tham gia tham gia trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường thôn, liên thôn. Hội cũng tổ chức cho cán bộ, hộ sản xuất, kinh doanh nông sản tham quan, học tập mô hình, kết nối, giới thiệu nông sản của địa phương tới hợp tác xã, các cửa hàng kinh doanh nông sản an toàn... Hiện nay Hội đang quản lý nguồn vốn vay của NHCSXH với tổng số vốn trên 8.7 tỷ đồng, quản lý 5 tổ vay vốn và tiết kiệm vay vốn. Thực hiện mô hình “dân vận khéo", trong nhiệm kỳ bằng chính sách hỗ trợ lãi xuất từ tín dụng cho 04 hộ vay vốn chăn nuôi trâu, bò sinh sản = 300 triệu đồng. Hố trợ chi phí tư vấn đánh giá hồ sơ OCOP trà Thảo Mộc của Hợp tác xã Thảo Mộc Việt, chính sách hỗ trợ xây dựng hầm bể BIOGAS 03 hộ, tổng kinh phí 15 triệu đồng. Hỗ trợ ghép cải tạo giống vườn cây ăn quả 16 hộ = 95.15 triệu đồng; Hỗ trợ trồng rừng và chăm sóc rừng gỗ lớn cho 12 hộ = 820 triệu đồng. Những hoạt động của Hội đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã đến nay còn 238 hộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã tặng hoa Đại hội

Các đơn vị trường học tặng hoa Đại hội

Đồng chí Tuyên Giám đốc HTX Thảo Mộc Việt tặng hoa Đại hội

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội nông dân xã Tân Thành tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phù hợp với  nguyện vọng của hội viên, nông dân. Phát huy vai trò trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân. Phấn đấu hàng năm 100% chi hội phát triển được hội viên mới. Số hội viên kết nạp tăng 5-8% so với đầu nhiệm kỳ. 100% chi hội có quỹ. Hàng năm mỗi chi hội tham gia thực hiện có hiệu quả 1 nội dung trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu 80% hội viên sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và 100% cán bộ Hội nông dân xã và Chi hội trưởng nông dân đăng ký và hoàn thành 01 việc làm mới đột phá/năm, phấn đấu 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp.….

Ban chấp hành Hội Nông dân xã, nhiệm kỳ 2023-2028

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến tham luận tại Đại hội  đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy, và những tồn tại hạn chế. Từ đó đề xuất các giải pháp hoạt động hội nhiệm kỳ tới ngày càng hiệu quả hơn.

Văn hóa xã Tân Thành

Tin cùng chuyên mục