Lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng và tuyên truyền, truyền thông xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Sáng ngày 09/5//2024 UBND xã Tân Thành phối hợp Hội LHPN huyện Hàm Yên ra mắt các Tổ truyền thông cộng đồng và tuyên truyền, truyền thông xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em của 3 Thôn 1, 2 Làng Bát; thôn 2 Mỏ Nghiều.

Ảnh đại biểu dự hội nghị

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2022, gồm 10 dự án thành phần, trong đó giao Hội LHPN Việt Nam chủ trì Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”. 

Một số hình ảnh văn nghệ của các thôn

Dự án 8 tập trung tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục lạc hậu và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và Người có uy tín trong cộng đồng.

Tại Lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng và tuyên truyền, truyền thông xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, Hội LHPN  xã công bố quyết định thành lập và thông qua quy chế hoạt động của Tổ truyền thông cộng đồng. 

Ảnh trao quyết định cho các tổ cộng đồng

Mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng" được thành lập với mục đích tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Số lượng thành viên mỗi tổ từ 7 – 10 người, là bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ, đại diện ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở địa phương, Người có uy tín./.

Nguyễn Hảo

Tin cùng chuyên mục