Tân Thành cải cách hành chính

Những năm qua, Tân Thành đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực. Qua đó, làm chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển

Tân Thành là xã có địa bàn gần với thị trấn Tân Yên và có dân số đông, là nơi đặt cụm công nghiệp  xác định việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân sẽ đông đúc do đó xã đã dành riêng một khu nhà khang trang, sạch đẹp làm nơi tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, bố trí đầy đủ ghế ngồi chờ cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch

Nơi tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính xã Tân Thành

Cùng với đó sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính đúng với chuyên môn đào tạo, có thái độ văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo khi giải quyết công việc, thời gian giải quyết công việc được thực hiện nhanh chóng. Xã cũng dành riêng 1 máy tính làm điểm để hướng dẫn người dân truy cập, trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến theo đề án 06 của chính phủ.​

Hướng dẫn người dân truy cập, trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến theo đề án 06 của chính phủ.

Sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin sẽ đóng vai trò lớn trong công tác cải cách hành chính. Do vậy, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đã trang bị đầy đủ các loại máy tính, máy scan tạo thuận lợi cho cán bộ trong quá trình làm việc; lắp đặt máy tính,  giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin đến giao dịch.

Thời gian tới, Tân Thành sẽ tiếp tục đề ra các giải pháp và ứng dụng công nghệ thông tin để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn../.

Văn hóa xã Tân Thành

Tin cùng chuyên mục