Xã Tân Thành Tổ chức hội nghị nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA- MTTW

Chiều ngày 19/5/2023, Ủy ban nhân dân xã Tân Thành tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA- MTTW, ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tân Thành cải cách hành chính

Những năm qua, Tân Thành đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực. Qua đó, làm chuyển biến tích cực trong việc ...

Chương trình " Đông Ấm" năm 2023

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Công an huyện, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân ...