Chương trình " Đông Ấm" năm 2023

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Công an huyện, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân ...