Giới thiệu chung xã Tân Thành, huyện Hàm Yên

Tân Thành là xã nằm phía Đông Bắc,  huyện Hàm Yên, cách trung tâm thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên 3 km về phía Đông Bắc. Tiếp giáp với các đơn vị hành chính như sau:

+ Phía Đông giáp: Xã Minh Hương, huyện Hàm Yên.

+ Phía Tây giáp: Xã Yên Phú, xã Thái Sơn và thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên.

+ Phía Nam giáp: Xã Bình Xa huyện Hàm Yên.

+ Phía Bắc giáp: Xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên.

Là xã nằm giáp với Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên (Trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị của huyện Hàm Yên). Trên địa bàn xã còn có đường tỉnh lộ 189 chạy qua, đây cũng là trục đường quan trọng cho giao thông đi lại tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu kinh tế - xã hội với các xã trong và ngoài huyện. Ngoài ra trên địa bàn xã có khu công nghiệp của huyện hiện nay có 02 nhà máy đang hoạt động.

Tổng diện tích đất tự nhiên 5.056,83 ha trong đó: Đất nông nghiệp 2.096,33 ha (chiếm 41,6%), đất lâm nghiệp 2.389,07 ha (chiếm 47,2%), đất nuôi trồng thủy sản 35,19 ha (chiếm 0,7%), đất phi nông nghiệp 452,52 ha (chiếm 8,9%), đất chưa sử dụng 83,72 ha (chiếm 1,6%).

Tính đến ngày 20/12/2021 Toàn xã có 2.312 hộ với 9764 nhân khẩu với 12 dân tộc sống trên 20 thôn bản; mật độ dân số đạt 181 người /km2. (Trong đó:  Dân tộc Kinh chiếm 36,1 %; Dân tộc Tày chiếm 29,8,%; Dân tộc Hoa chiếm 0,08%; dân tộc Dao chiếm 30%; Dân tộc Nùng chiếm 1,3%; Dân tộc Cao Lan chiếm 0,23%; Dân tộc Mường 0,05%; Dân tộc H.Mông chiếm 2,19%; Dân tộc Thái chiếm 0,07%; Dân tộc Bố Y chiếm 0,07 %; Dân tộc Sán Dìu chiếm 0,04 %; Dân tộc La Chí chiếm 0,01 %; )

Tổng đàn gia súc, gia cầm: tổng đàn trâu đạt 553 con, đạt 86,1% so với kế hoạch; đàn bò đạt 315 con đạt 83,8% so kế hoạch; đàn lợn có 3.026 con, so với kế hoạch đạt 84,1%; đàn gia cầm có 69,8 nghìn con đạt 104,6% so với kế hoạch; diện tích thả cá thực hiện 40,6 ha, sản lượng cá thịt đạt 78,3 tấn.

Nguồn thu nhập chính của nhân dân trong xã chủ yếu là sản xuất Nông lâm-nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, tình hình đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ổn định và ngày càng được nâng cao.

Đảng bộ xã Tân Thành có 26 chi bộ ( Trong đó: 20 chi bộ thôn, 04 chi bộ trường học, 01 chi bộ trạm y tế, 01 chi bộ công an) với 401 đảng viên. nhiều năm liền Đảng bộ đều được xếp loại trong sạch vững mạnh, Chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội của xã đều được xếp loại khá trở lên.