Xã Tân Thành phát động phong trào thi đua giải phóng mặt bằng đường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang

Ngày 15/5/2023 cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Tân Thành phối hợp với một số cơ quan, ban ngành của huyện tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua, triển khai công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang giai đoạn 1, đoạn đi qua địa bàn xã.

Dân thụ hưởng ở Tân Thành

Đăng ký về đích nông thôn mới năm 2021, xã Tân Thành (Hàm Yên) đã phát huy tốt tinh thần người dân làm chủ thể trong thực hiện các tiêu chí. Với ...