Chiều ngày 25/8/2023, Ủy ban MTTQ xã Tân Thành tổ chức hội nghị ra mắt mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tại thôn 1 , thôn 2 và thôn 3 Tân Yên.

Dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Vương, Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên; Lãnh đạo đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, các tổ chức chính trị - xã hội xã, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, các thành viên Ban vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và đại diện các hộ gia đình khu dân cư thôn 1, thôn 2 và thôn 3 Tân Yên.

Anh đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đã thông qua báo cáo thực hiện trạng thực hiện thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của thôn; công bố Quyết định thành lập Ban vận động thực hiện thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thông qua dự thảo quy chế hoạt động mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Lấy tiêu chí trọng tâm là trong việc cưới cô dâu, chú rể mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình để vận động nhân dân thực hiện; trong việc tang, gia đình có đám tang hạn chế giải vàng mã trên đường đưa tang.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nông Văn Vương, Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên đề nghị việc xây dựng mô hình phải đảm bảo sự thống nhất về công tác lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp với chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, Chi bộ, thôn, Ban công tác Mặt trận và các chi đoàn, chi hội đặc biệt là sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, phù hợp với truyền thống văn hóa của các dân tộc và của từng thôn.

Nguyễn Hảo

Tin cùng chuyên mục